Ty nejdůležitější artefakty v Orcs Must Die! a Orcs Must Die!2 jsou vedle zbraní a náramků také pasti.

TIP: Pasti z Orcs Must Die! Unchained najdete zde

Každá past má specifické použití a celý arzenál pastí se dá rozdělit do čtyřech kategorií:

Pasti na podlahu Ice Vent, Spike Trap, Decoy, Bear Trap, Floor Scorcher, Brimstone, Boom Barrel, Spore Mushrooms, Barricade, Steam Trap, Spring Trap, Tar, Coinforge, Floor Portal
Pasti na stěny Acid Sprayer, Arrow Wall, Web Spinner, Boom Barrel Dispenser, Spike Wall, Wall Blades, Void Wall, Healing Well, Push Trap, Grinder, Mana Well
Pasti na stropy Pounder, Dart Spitter, Haymaker, Boulder Chute, Swinging Mace, Shock Zapper
Strážní jednotky Archer Guardian, Dwarf Guardian, Paladin Guardian, Autoballista

Pokud není uvedeno jinak, každá past zabírá 1×1 políčko. Většina pastí ve hře účinkuje na určitý počet nepřátel a po aktivaci potřebuje chvilku, než bude připravena na další použití. Každou past si můžete vylepšit ve 3 stupních a může mít aktivní vždy jednu ze dvou unikátních vlastností. Některé pasti lze ještě vylepšit nákupem speciálních vlastností. Úroveň vylepšení lze také rozpoznat podle barvy rámečku každého okna. Vylepšení nakupujete za lebky, které získáváte hraním hry.

Všímejte si také svého okolí, jako pasti se dají jednorázově použít zavěšené lustry, projíždějící důlní vozíky, kádě s kyselinou nebo lávou, horské srázy nebo jezírka s rozžhaveným olovem, případně předpřipravené okované klády…

Ice Vent

02ice-vent
Past na podlahu po upgradu lze umístit i na strop. Obdoba Dehtu, která načas zmrazí a zpomaluje nepřátele. V inventáři ji má pouze Sorceress.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Past se rychleji resetuje. Cena: 3,6,13
Unikátní 1: Prodloužený mrazící efekt. Cena: 5
Unikátní 2: Nepřátelé neútočí a jsou zpomalení i po rozmrazení. Cena: 5
Speciální 1: Lze umístit i na stropy. Cena: 11

Acid Sprayer

01acid-sprayer
Past na stěnu. Obdoba Arrow Wall. Vystřikuje kyselinu na orky. V inventáři ji má pouze Sorceress.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje účinnost kyseliny. Cena 3,6,13
Unikátní 1: Kyselina dostříkne na 4 políčka. Cena 5
Unikátní 2: Kyselina zpomaluje nepřátele. Cena 5

Pounder

03pounder
Past na strop. Každého, kdo se pod tuto past postaví, nemilosrdně rozmačká.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Drtička má větší účinnost. Cena 3,6,14
Unikátní 1: Trollové a Obři zasažené drtičkou občas upustí minci. Cena 6
Unikátní 2: Drtička omráčí nepřátele. Cena 6

Arrow Wall

04arrow-wall
Past na stěnu, po upgradu i na strop. Vystřeluje šípy, které doletí mnohem dále, než naznačuje aura, proto je dobré je umisťovat orkům do cesty tak, aby jim střílela do zad nebo do obličeje a ne z boku. Dokáže najednou zranit velké stáda orků.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Šipky způsobují větší zranění. Cena: 3,6,13
Unikátní 1: Šipky někdy nepřátele zapálí. Cena: 5
Unikátní 2: Šipky někdy nepřátele zmrazí, zpomaluje. Cena: 5
Speciální 1: Šipky lze umístit na stropy. Cena: 11

Spike Trap

05spike_trap
Past na podlahu. Ostny probodne každého orka, který na ni vstoupí.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Past se rychleji resetuje. Cena: 2,4,9
Unikátní 1: Zasažení nepřátelé bývají zpomalení. Cena: 4
Unikátní 2: Zasažení nepřátelé krvácejí, náchylnější ke zranění. Cena: 4.

Autoballista

06autoballista
Autoballista spadá do kategorie strážních jednotek (ačkoli není živá). Umisťuje se na strop, po upgradu lze umístit i na stěnu. Vystřeluje silné šípy, které probodnou i více nepřátel v řadě. Může být alternativou k Archer Guardian, má ale větší účinnost, větší dostřel, ale déle trvá, než se znova nabije a také má omezený rádius. Oproti Lukostřelcům nemůže být napadena nepřáteli.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Autoballista střílí rychleji. Cena: 3,7,15
Unikátní 1: Zasažený cíl je krátce omráčen. Cena: 6
Unikátní 2: Zvyšuje se dostřel. Cena: 6
Speciální 1: Lze umístit i na stěny. Cena: 12

Dart Spitter

07dart-spitter
Past na strop. Získáte ji v DLC balíku Fire and Water. Vystřeluje šipky napuštěné kyselinou, zasáhne větší stáda nepřátel.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje se účinnost šipek. Cena: 3,7,15
Unikátní 1: Zasažený cíl je občas zmrazen. Cena: 6
Unikátní 2: Zasažený cíl je občas podmaněn. Cena: 6

Haymaker

08haymaker
Past na strop. V inventáři se zpřístupní u mise Hidden Gulch. Na nepřátele, kteří se pod ním ocitnou, se vysune a roztočí, čímž je zraní a odmrští.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje poškození. Cena: 3,7,15
Unikátní 1: Haymaker odmrští nepřátele větší silou. Cena: 5
Unikátní 2: Haymaker občas omráčí velké orky, které nelze odmrštit. Cena: 5

Boulder Chute

09boulder-chute
Past na strop (2x2políčka). Síť naplněná kamením, hráč ji musí sám aktivovat. V některých misích je už nainstalovaná od začátku. Je vhodné pod nimi umisťovat Dehet nebo Ice Vent, které nepřátele zpomalí a hráč získá více času na zásah.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Síť se naplňuje rychleji. Cena 3,7,15
Unikátní 1: S kamením občas vypadne i mince. Cena 6
Unikátní 2: S kamením občas vypadne i výbušnina. Cena 6

Web Spinner

10web-spinner
Past na stěnu, po upgradu lze umístit i na strop. Získáte ji v DLC balíku Fire and Water. Na nepřátele vystříkne pavučinu, která je zpomalí a po chvíli se sama spálí.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Pavučina zpomaluje nepřátele ještě více. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Spalující pavučina nepřítele popálí. Cena 6
Unikátní 2: Pavučina oslabí nepřítele, který je pak zranitelnější. Cena 6
Speciální 1: Lze umístit i na stropy. Cena 13

Boom Barrel Dispenser

11boom-barrel-dispenser
Zásobník na výbušné barely lze umístit na stěnu. Postupně z něj vypadávají soudky s výbušninami, které může hráč přenést jinam, nebo nechat vybouchnout až se k nim orkové přiblíží.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Soudky vypadávají rychleji. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Soudky automaticky explodují, když se přiblíží nepřítel. Cena 6
Unikátní 2: Výbuch soudku má větší účinek. Cena 6

Spike Wall

12spike-wall
Past na stěnu (2x1políčko). Získáte ji v DLC balíku Are We There Yeti?. Zraní a odmrští nepřátele zpátky (hodí se např. nad schodištěm).
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Větší poškození nepřátelům. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Zasažení nepřátelé krvácejí. Cena 6
Unikátní 2: Zasažení nepřátelé jsou omráčeni. Cena 6

Paladin Guardian

13paladin-guardian
Paladin je z kategorie strážních jednotek. Padlé jednotky lze oživit pomocí Guardian Trinket. Umisťuje se nejčastěji těsně před portál, aby bojoval s orky a zachránil situaci.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Paladin má více zdraví. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Paladinovy údery občas omráčí nepřátele . Cena 6
Unikátní 2: Paladin se pomalu sám uzdravuje. Cena 6

Decoy

14decoy
Orkové jsou hloupí a tak když před ně postavíte tuto návnadu, budou si myslet, že jste to vy a začnou na ni útočit. Návnada po chvíli vybouchne a zraní okolní nepřátele.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Návnada vydrží větší útoky. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Zničená návnada se brzy znova objeví na svém místě, ale už nevybouchne. Cena 6
Unikátní 2: Nepřátelé útočící na návnadu se uklidní a občas zmrznou. Cena 6

Bear Trap

15bear-trap
Jednorázová past na medvědy, která na podlaze zabere 1/4 políčka. Omráčí a zraní nepřítele, který na ni šlápne.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Past více ublíží orkům. Cena 2,6,12
Unikátní 1: Past zmrazí nepřítele místo omráčení. Cena 5
Unikátní 2: Past zapálí nepřítele místo omráčení. Cena 5

Wall blades

16wall-blades
Past na stěnu s dosahem pouze jedno políčko, ale velmi účinnou destrukcí. Vyjíždějící nože a sekáčky dokáží rychle zlikvidovat velké tlupy orků nasměrované pomocí barikád právě k této pasti.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Past více ublíží orkům. Cena 3,8,16
Unikátní 1: Zasažení nepřátelé krvácejí. Cena 6
Unikátní 2: Past se rychleji zresetuje. Cena 6

Void Wall

17void-wall
Past na stěnu (2x2políčka). Nepotřebuje čas na zresetování, funguje neustále. Vše, co se dostane do této stěny je okamžitě usmrceno. Po nepřátelích často zůstavájí akorát lektvary zdraví nebo many, čas od času vypadne i mince. Ideální past v kombinaci s Wind Belt, Spring Trap, Push Trap nebo Floor Scorcher
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje se pravděpodobnost vypadnutí mince. Cena 3,6,13
Unikátní 1: Takto usmrcení orkové léčí hráče. Cena 5
Unikátní 2: Z usmrcených orků občas zůstanou kostry, které vám pomohou v boji. Cena 5

Floor Scorcher

18floor-scorcher
Past na podlahu, po upgradu lze umístit i na stěny. V prvním díle byla dostupná po zakoupení DLC Artifacts of Power, v druhém díle ji najdete v inventáři za 16 skulls. Z podlahy vyjíždí chrlič ohně a zapaluje nepřátele v dosahu 3 políček.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje účinky ohně. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Zapálení nepřátelé hoří déle. Cena 6
Unikátní 2: Oheň má větší dosah. Cena 6
Speciální 1: Lze umístit i na stěny. Cena 13

Swinging Mace

19swinging-mace
Past na strop (1x3políčka). Konstantně se houpe tam a zpět a drtí a odmršťuje vše, co se pod ní přiblíží v okamžiku švihu. Několik palic za sebou na nízkých stropech nad dehtovými pastmi jsou spolehlivým killboxem s jistotou, že se skrze ně dostane velmi málo orků.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje sílu palice. Cena 3,8,16
Unikátní 1: Palice se kýve rychleji. Cena 5
Unikátní 2: Palice omračuje nepřátele. Cena 5

Healing Well

20healing-well
Zřídlo zdraví se umisťuje na stěnu a není to past na orky, ale pomůcka pro hráče, které léčí hráče, jež jsou v její blízkosti. V inventáři ho má pouze War Mage. Obdoba Mana Well. Ideální v kombinaci s Vampiric Gauntlets.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje zásobu zdraví. Cena 3,8,16
Unikátní 1: Umístění stojí pouze 400. Cena 5
Unikátní 2: Zásoba zdraví se rychleji doplňuje. Cena 5

Brimstone

21brimstone
Žhavé uhlíky se umísťují na podlahu a popálí několik prvních nepřátel, kteří na ně šlápnou. Potřebuje chvíli, aby se dalo znova použít.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Popálí 3,4,5 nepřátel. Cena 2,6,12
Unikátní 1: Uhlíky spalují nepřátele rychleji. Cena 5
Unikátní 2: Popálení nepřátelé hoří déle. Cena 5

Dwarf Guardian

22dwarf-guardian
Strážní jednotka. Na nepřátele hází bomby a umí i zaútočit na blízko svým kladivem. Upgradované bomby jsou účinné proti všem typům nepřátel. Padlé jednotky lze oživit pomocí Guardian Trinket.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Bomby i útok na blízko jsou účinnější. Cena 3,6,13
Unikátní 1: Bomby způsobují krátké krvácení. Cena 5
Unikátní 2: Útok na blízko srazí nepřítele k zemi. Cena 5

Push Trap

23push-trap
Past na stěnu. Jednoduše odstrčí nepřátele. Vhodné umísťovat k okrajům propastí nebo jezírek s lávou/kyselinou, případně naproti Void Wall
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Past se rychleji zresetuje. Cena 2,6,13
Unikátní 1: Zasažení nepřátelé jsou krátce omráčeni. Cena 5
Unikátní 2: Zvyšuje se síla úderu. Cena 5

Boom Barrel

24boom-barrel
Jednorázová past, kterou lze umístit kamkoli na podlahu nebo na schody nebo dokonce na již položené pasti. Možno přenášet nebo odfouknout pomocí Wind Belt. Po zásahu exploduje a zraní a odmrští všechny nepřátele v okolí.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Větší účinek výbuchu. Cena 2,5,10
Unikátní 1: Cena umístěni je jen 150. Cena 4
Unikátní 2: Zvyšuje rádius exploze. Cena 4

Spore Mushrooms

25spore-mushrooms
Past na podlahu. Prvního nepřítele, který na ní vstoupí podmaní a ten pak bojuje proti orkům. Hodí se tedy je dávat pod nohy velkým a silným orkům. Houbičky mohou mít v moci vždy jen jednoho orka. Pokud podmaněný ork zemře, za 30 sekund jsou houbičky připraveny znovu k použití.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Podmanění nepřátelé mají extra zdraví. Cena 3,8,17
Unikátní 1: Zresetování pasti je rychlejší. Cena 7
Unikátní 2: Podmaněný Kobold Runner je velmi agresivní k nepřátelům. Cena 7

Barricade

26barricade
Umisťuje se na podlahu a slouží k vymezení koridoru nebo zaterasením cest. Vždy ale musí zůstat alespoň jedna volná cesta k portálu, jinak je orkové začnou ničit! Zátarasy dokážou přeskočit jedině Gnoll Grenadier a Gnoll Hunter. Kobold Sapper na ně rád zaútočí, pokud není poblíž hráč nebo Decoy!
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Každý upgrade snižuje cenu o 100. Cena 3,6,13
Unikátní 1: Zátarasy jsou odolnější. Cena 5
Unikátní 2: Poškozené zátarasy se po chvíli samy opraví. Cena 5

Steam Trap

27steam-trap
Umisťuje se na podlahu. Nezpůsobuje žádné zranění, ale zabrání nepřátelům v pohybu tím, že je odfoukne do vzduchu. Pokud máte někde vysokou stropu umístěné pasti na létající nepřátele, zkuste pod nimi rozmístit Steam Trap, takto umístěné pasti najdou využití i pro pozemní nepřátele.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Každý upgrade snižuje cenu. Cena 2,5,11
Unikátní 1: Nepřátelé na vás nezaútočí. Cena 5
Unikátní 2: Rychlejší zresetování pasti. Cena 5

Shock Zapper

28shock-zapper
Past na strop, po upgradu lze umístit i na stěny. V prvním díle byla dostupná po zakoupení DLC Artifacts of Power, v druhém díle ji najdete v inventáři za 16 skulls. Každého nepřítele, který se ocitne v blízkosti tohoto elektrického lapače, sežehne elektrickým výbojem, který přeskočí i na okolní nepřátele.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Elektrické oblouky jsou účinnější. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Krátce omráčí nepřítele. Cena 6
Unikátní 2: Elektrické oblouky přeskočí na více nepřátel, ale déle se pak nabíjí. Cena 6
Speciální 1: Lze umístit i na stěny. Cena 12

Spring Trap

29spring-trap
Past na podlahu. Odhazuje nepřátele do vzduchu směrem, kterým je namířena. Vhodné umísťovat k okrajům propastí, nádrží s lávou/kyselinou nebo u Void Wall.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Snižuje cenu za umístění. Cena 3,6,13
Unikátní 1: Občas odhodí i velké nepřátele. Cena 5
Unikátní 2: Snižuje čas potřebný k resetování pasti. Cena 5

Tar Trap

30tar
Past na podlahu zpomalující nepřátele. V inventáři ji má pouze War Mage. Alternativa k Ice Vent Nepotřebuje čas na zresetování, funguje neustále. Zpomalí každou jednotku, která na ní vstoupí. Vhodné v kombinaci s lučištníky nebo Swinging Mace.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Snižuje cenu za umístění. Cena 3,6,13
Unikátní 1: Ještě větší zpomalení nepřátel. Cena 5
Unikátní 2: Nepřátelé jsou krátce pomalejší i po opuštění pasti. Cena 5

Coinforge

31coinforge
Největší past ve hře, umisťuje se na podlahu (3x3políčka). Sama o sobě nezpůsobuje žádné zranění, ale vše, co je na ní usmrceno, generuje více peněz.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Z nepřátel padá více mincí. Cena 2,5,11
Unikátní 1: Krátce po opuštění pasti na nepřátele stále působí. Cena 5
Unikátní 2: Nepřátelé na této pasti jsou zranitelnější. Cena 5

Grinder

32grinder.
Past na stěnu s krátkým dosahem podobně jako Wall Blades, ale velmi účinnou destrukcí. Semele všechno, co se dostane do její blízkosti. Běží neustále, dokud se nezasekne, potom potřebuje chvilku na pročištění.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Účinnější destrukce, rychlejší pročištění. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Pročišťuje se mnohem rychleji. Cena 6
Unikátní 2: Občas způsobuje nepřátelům krvácení na krátkou dobu. Cena 6

Floor Portal

33floor-portal
Past na podlahu. Získáte ji v DLC balíku Fire and Water. Nepřítel, který na ni vstoupí je teleportován zpátky na začátek mapy a hráč tak získává trochu času. Hodí se umisťovat na kritická místa před portál. Ovšem nezapomeňte, že k plnému hodnocení musíte splnit misi ve stanovený čas a o ten vás tato past může připravit!
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Teleport se resetuje rychjeji. Cena 3,7,15
Unikátní 1: Teleportovaný nepřítel, je zapálen. Cena 6
Unikátní 2: Za teleportovaným orkem občas zůstane mince. Cena 6

Archer Guardian

34archer-guardian
Strážní jednotka. Z dáli vystřeluje šípy na nepřátele. Padlé jednotky lze oživit pomocí Guardian Trinket.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Lučištníci stojí méně peněz. Cena 2,5,11
Unikátní 1: Šípy lučištníků občas zapálí nepřítele. Cena 5
Unikátní 2: Zranění lučištníci se sami uzdravují. Cena 5

Mana Well

35mana-well
Zřídlo many se umisťuje na stěnu a není to past na orky, ale pomůcka pro hráče, které hráčům, jež jsou v její blízkosti, doplňuje manu. V inventáři ho má pouze Sorceress. Obdoba Healing Well.
Vylepšení:
Úroveň 1-3: Zvyšuje zásobu many. Cena 3,8,16
Unikátní 1: Umístění stojí 1250. Cena 6
Unikátní 2: Zásoba many se rychleji doplňuje. Cena 6

Komentáře pište do návštěvní knihy.

Získej OMD
  • OMD!U OMD!U
  • OMD!2 OMD!2
  • OMD! OMD!
Spolupráce
Návštěvy
  • Od 24.5.2014 celkem : 26443
  • Dnes : 135
Sociální síťování
orc must die cz funsite na g+ OMDU na Steamu orc must die cz youtube kanál rss
OMD na Twitteru