Nejenom pasti slouží v OMD k likvidaci orků. Hráč se musí sám aktivně zapojit, aby zastavil jejich nájezdy. K tomu má k dispozici široký seznam zbraní. Některé získá hned na začátku hry, některé po splnění několika úkolů, jiné si musí koupit v obchodě, jiné mu zase přibudou po pořízení DLC.

Stručný přehled:
Blunderbuss, Bone Amulet, Wind Belt, Ice Amulet, Bladestaff, Flame Bracers, Crossbow, Lighting Ring, Dwarven Hammer, Vampiric Gauntlets, Alchemist Satchel, Dwarven Missile Launcher, Stone Staff, Teleportation Ring, Sceptre of Domination, Polymorph Ring

TIP: Zbraně a vybavení z Orcs Must Die! Unchained najdete zde

Blunderbuss

01blunderbuss
Zbraň dostupná pouze pro War mage. Klasická bambitka účinná na blízko, ovšem i z dálky dokáže orky shodit na zem (užitečné například na schodech). Sekundární útok spotřebovává trochu many, vypouští silové granáty, které odmrští nepřátele.
Vylepšení (3x) – Zvyšuje účinnost granátů a spotřebovává méně many.
Unikátní vlastnost1: primární útok občas způsobuje krvácení nepřátel.
Unikátní vlastnost2: primární útok občas shodí na zem i velké orky.

Bone Amulet

02bone-amulet
Primární útok rozpukne zem, ze které kosti mrtvých orků ublíží těm živým. Jako druhý útok vyvolá velikého kostlivce, který bude chvíli bojovat proti orkům.
Vylepšení (3x) – Zvyšuje kostlivcovo zdraví a údery.
Unikátní vlastnost1: primární útok má delší dosah.
Unikátní vlastnost2: primární útok způsobuje větší poškození.

Wind Belt

03wind-belt
Oba útoky spotřebovávají manu. Primární útok odfoukne menší orky (vhodné v kombinaci s Void Wall). Sekundární útok polapí jednoho orka nebo objekt a umožní ho odmrštit do dálky. Podle volby jedné z unikátních vlastností, takto chycený ork pomalu přelévá vlastní zdraví hráči nebo po odhození exploduje.
Vylepšení (3x) – Zvyšuje sílu a ráz primárního útoku, snižuje spotřebu many.
Unikátní vlastnost1: chycený nepřítel exploduje po odhození.
Unikátní vlastnost2: chycený nepřítel pomalu ztrácí zdraví a léčí hráče.

Ice Amulet

04ice-amulet
Známý z prvního dílu. Oba útoky spotřebovávají manu. Primární zmrazí na chvíli nepřátele (účinné proti létajícím nepřátelům, které tak úplně vyřadí z boje), kteří jsou po dobu zmrazení zranitelnější. Sekundární útok spotřebuje větší množství many a zamrazí všechny orky v hráčově blízkosti.
Vylepšení (3x) – Mrazící efekt se zvyšuje.
Unikátní vlastnost1: nepřátelé zasažení sekundárním útokem jsou pomalejší i po rozmrazení.
Unikátní vlastnost2: nepřátelé zasažení sekundárním útokem jsou zranitelnější.

Bladestaff

05bladestaff
Kontaktní zbraň na blízko. Zvláště účinná na zmrazené nepřátele. Sekundární útok vyvolá rázovou vlnu, která na malou vzdálenost odhodí menší orky okolo hráče.
Vylepšení (3x) – Zvyšuje účinnost zbraně.
Unikátní vlastnost1: útoky zrychlují hráčův pohyb.
Unikátní vlastnost2: útočící hráč je chráněn štítem.

Flame Bracers

06flame-bracers
Známý z prvního dílu. Oba útoky spotřebovávají manu. Primární útok vystřeluje firebally a zapaluje orky. Sekundární vytvoří firewall, který orkům způsobuje těžké popálení.
Vylepšení (3x) – Zvyšuje účinnost fireballů a menší spotřeba many.
Unikátní vlastnost1: firewall trvá déle.
Unikátní vlastnost2: firewall omráčí nepřátele.

Crossbow

07crossbow
Známá kuše z prvního dílu. Umožňuje zaměřování. Primární útok vystřeluje šípy, sekundární na chvíli omráčí nepřátele.
Vylepšení (3x) – headshoty dávají extra poškození.
Unikátní vlastnost1: primární útok občas zapálí cíle.
Unikátní vlastnost2: headshoty doplňují manu.

Lightning Ring

08ring-of-lighting
Známý i z prvního dílu. Oba útoky spotřebovávají manu. Vystřeluje elektrické blesky. Sekundární útok vyvolá mohutnou elektrickou bouři.
Vylepšení (3x) – primární útok zasáhne více nepřátel najednou
Unikátní vlastnost1: elektrická bouře také zpomalí některé nepřátele.
Unikátní vlastnost2: elektrická bouře trvá déle.

Dwarven Hammer

09dwarven-hammer
Zbraň určená pouze pro War Mage. Účinná i na velké nepřátele. Sekundárním útokem hráč roztočí kladivo kolem sebe a zlikviduje velké množství orků v krátkém čase.
Vylepšení (3x) – Zvyšuje účinnost rotujícího útoku.
Unikátní vlastnost1: při rotaci je hráč odolnější vůči útokům.
Unikátní vlastnost2: primární útok omráčí nepřátele.

Vampiric Gauntlets

10vampiric-gauntlets
Velmi specifická zbraň, se kterou se mohli hráči setkat v DLC Artifacts of Power prvního dílu. Primární útok spotřebovává manu a vysává zdraví z orků a léčí tak hráče. Sekundární užití přelévá zdraví za manu a umožní tak znova využít primární útok na jiného orka.
Vylepšení (3x) – primární útok více ublíží orkům a rychleji léčí hráče.
Unikátní vlastnost1: znehybnění orků na krátkou chvíli.
Unikátní vlastnost2: zrychluje převod zdraví na manu.

Alchemist Satchel

11alchemists-satchel
Specifická zbraň, se kterou se mohli hráči setkat v DLC Artifacts of Power prvního dílu. Hráč odhazuje nádobky s kyselinou, které sekundárním útokem odpaluje na dálku.
Vylepšení (3x) – bomby mají větší účinek a širší pole působnosti.
Unikátní vlastnost1: zasažení orkové jsou na několik sekund zpomalení.
Unikátní vlastnost2: bomby zničené pastmi mají větší účinnost kyseliny.

Dwarven Missile Launcher

12dwarven-missile-launcher
Tuto zbraň získáte v DLC Are We There Yeti? pro druhý díl. Umožňuje zaměřování. Primárním útok vystřeluje raketu, která má zničující účinek na velké skupiny nepřátel, spotřebovává manu a má krátkou dobu do znovunabití. Sekundární útok vytřeluje paprsky, které méně spotřebovávají manu, nemají tak destruktivní účinky jako rakety, ale nepřítele na okamžik oslepí. Taktéž zasáhne více nepřátel najednou (zezačátku se hodí proti létajícím nepřátelům)
Vylepšení (3x) – primární útok má větší účinek a větší rázovou vlnu.
Unikátní vlastnost1: sekundární útok spotřebuje méně many.
Unikátní vlastnost2: primární útok také omráčí nepřátele.

Stone Staff

13stone-staff
Tuto zbraň získáte v DLC Family Ties pro druhý díl. Primární útok jsou rychlé střely, které mohou zasáhnout i více orků najednou. Sekundární útok na chvíli zkamení všechny nepřátele v hráčově blízkosti
Vylepšení (3x) – nepřátelé zkamení na delší dobu.
Unikátní vlastnost1: sekundární útok má větší oblast účinku.
Unikátní vlastnost2: primární útok má větší efekt na zkamenělé nepřátele.

Teleportation Ring

14teleportation-ring
Tuto zbraň získáte v DLC Family Ties pro druhý díl. Slouží k teleportaci hráče nebo vybraných orků na určené místo. Primární útok označí místo, sekundární provede teleportaci.
Vylepšení (3x) – teleportace spotřebovává méně many.
Unikátní vlastnost1: teleportační exploze také zapálí cíl.
Unikátní vlastnost2: teleportační exploze zmrazí cíl.

Sceptre of Domination

15sceptre-of-domination
The Sorceress ji má jako základní zbraň. Primární útok vystřeluje rychlé energetické pulsy podobně jako Crossbow s tím rozdílem, že nedává headshoty a nezaměřuje. Energetické pulsy lze střílet rychle po sobě, nebo podržením nechat nabít na silnější dávku. Sekundární útok na krátkou chvíli podmaní zasaženého orka, který začne bojovat proti ostatním orkům (vhodné je si vybírat ty větší a silnější), Takto podmaněný ork při své smrti omráčí a mírně zraní ostatní orky ve svém okolí.
Vylepšení (3x) – podmanění trvá déle a zasažený ork v okamžiku smrti více ublíží ostatním orkům.
Unikátní vlastnost1: primární útok má větší účinek na podmaněné orky.
Unikátní vlastnost2: plně nabitý primární útok má větší rádius.

Polymorph Ring

16polymorph-ring
Zbraň pouze pro The Sorceress. Primární útok náhodně transformuje nepřátele do jiného orka nebo slepice. Sekundární útok transformuje hráče na obra.
Vylepšení (3x) – primární útok má menší šanci na přeměnu do orků, zvýšuje šance přeměny do slepice.
Unikátní vlastnost1: Sekundární útok vás přemění na Frost Ogre.
Unikátní vlastnost2: Sekundární útok vás přemění na Fire Ogre.

Komentáře pište do návštěvní knihy.

Získej OMD
  • OMD!U OMD!U
  • OMD!2 OMD!2
  • OMD! OMD!
Spolupráce
Návštěvy
  • Od 24.5.2014 celkem : 26443
  • Dnes : 135
Sociální síťování
orc must die cz funsite na g+ OMDU na Steamu orc must die cz youtube kanál rss
OMD na Twitteru